شب‌های فیلم

در غربت

نویسنده و کارگردان سهراب شهید ثالث

بازیگر پرویز صیاد

محصول 1354

حسین کارگر ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺮک، ﺩﺭ کاﺭﺧﺎﻧﻪٔ ﭘﺮﺱ کاﺭﯼ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻏﺮﺑﯽ کاﺭ ﻣﯽکند. ﺍﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ کاﺭ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪٔ کرﻭﺗﯿﺰﺑﺮﮒ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﯽﺭﻭﺩ، که ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ کاﺭﮔﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺶ ﺩﺭ یک ﻣﺠﺘﻤﻊ مسکونی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌کند . ﺁﻧﻬﺎ، که ﻗﺎﺩﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻓﺸﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ کنند، ﺯﻧﺪﮔﯽ یکنوﺍﺧﺖ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩﺑﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺭﻭﺯﯼ ﻫﻢﺍﺗﺎﻕ ﺣﺴﯿﻦ، که ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﺁﻣﺪﻩ، ﭼﻤﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﺩ ﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺤﻞ سکوﻧﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻭﻃﻦ ﺗﺮک ﻣﯽ‌کند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *