ارتباط با ما

تلفن

(+43) 665 655 161 88

ایمیل

khane_ketab@hotmail.com
info@khaneketab.at

آدرس

1090 Wien, Währingerstr. 59/2/2/1409

ساعات کاری

دوشنبه ها چهارشنبه ها شنبه ها از ساعت 18:30 تا 21:00

توچه: مطابق با قوانین مربوط به شرایط پاندمی Covid19 تا اطلاع ثانوی ساعت کاری 17:00 الی 19:00 می باشد.

فرم تماس